TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Luật xây dựng
Luật xây dựng
Số hiệu 50/2014/QH13
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Xây dựng
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 18/06/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Về quản lý chi phí ĐTXD
Về quản lý chi phí ĐTXD
Số hiệu 32/2015/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Xây dựng
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 25/03/2015
Ngày hiệu lực 10/05/2015
Tình trạng Hết hiệu lực
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số hiệu 68/2019/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Xây dựng , Đầu tư, Tài chính
Đơn vị liên quan Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế hoạch - Chiến lược, Ban quản lý dự án, Phòng Tổ chức
Ngày ban hành 14/08/2019
Ngày hiệu lực 01/10/2019
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế