TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Quy định kiểm soát vật lạ trong dây chuyền sản xuất
Số hiệu 1876/QyĐ-XMHT
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Tổng hợp
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế