TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Luật Doanh nghiệp 2014
Luật Doanh nghiệp 2014
Số hiệu 68/2014/QH13
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 26/11/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Luật Doanh nghiệp 2020
Số hiệu 59/2020/QH14
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Số hiệu 47/2021/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Đơn vị liên quan Phòng Tổ chức, Phòng Kế hoạch - Chiến lược
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế