TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Số hiệu 38/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực 29/09/2020
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế