TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Luật Đầu tư công 2019
Luật Đầu tư công 2019
Số hiệu 39/2019/QH14
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Đầu tư
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 13/06/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Luật đầu tư 2014
Luật đầu tư 2014
Số hiệu 67/2014/QH13
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Tổng hợp
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 26/11/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Luật Đầu tư 2020
Số hiệu 61/2020/QH14
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực
Đơn vị liên quan Hội đồng Thành viên Vicem Hoàng Thạch, Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế hoạch - Chiến lược, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế