TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Luật xây dựng
Luật xây dựng
Số hiệu 50/2014/QH13
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Xây dựng
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 18/06/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Luật Xây dựng sửa đổi 2020
Số hiệu 62/2020/QH14
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Xây dựng
Đơn vị liên quan Hội đồng Thành viên Vicem Hoàng Thạch, Ban Tổng giám đốc, Ban quản lý dự án, Phòng Kế hoạch - Chiến lược, Phòng Tổ chức
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế