TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Quy định tạm thời xuất xi măng tại công trình Z3 2086.2020
Số hiệu 2086/QyĐ-XMHT
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 19/06/2020
Ngày hiệu lực 19/06/2020
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế