Quên Mật Khẩu

  1. Soạn tin nhắn theo mẫu như sau:

    nội dung   DMK   gửi tới   0936698363  hoặc   0936729183

  2. Lưu ý : Số điện thoại của bạn đã được đăng ký trước đó (bạn có thể tự đổi SĐT của mình).