TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số hiệuTên văn bảnBan hànhHiệu lựcTình trạng
47/2021/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 01/04/2021 01/04/2021 Hiệu lực
159/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 31/12/2020 31/12/2020 Hiệu lực
145/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 01/02/2021 Hiệu lực
130/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020 20/12/2020 Hiệu lực
3380/QyĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định giao nhận, vận chuyển xi măng tại các Trạm trung chuyển 3380.2020 19/10/2020 19/10/2020 Hiệu lực
38/CT-TTg [Lược đồ] Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản 29/09/2020 29/09/2020 Hiệu lực
108/NQ-CP [Lược đồ] Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 17/07/2020 17/07/2020 Hiệu lực
2356/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty 2356.2020 17/07/2020 17/07/2020 Hiệu lực
2086/QyĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định tạm thời xuất xi măng tại công trình Z3 2086.2020 19/06/2020 19/06/2020 Hiệu lực
59/2020/QH14 [Lược đồ] Luật Doanh nghiệp 2020 17/06/2020 01/01/2021 Hiệu lực
12345...