TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số hiệuTên văn bảnBan hànhHiệu lựcTình trạng
1876/QyĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định kiểm soát vật lạ trong dây chuyền sản xuất 25/05/2020 25/05/2020 Hiệu lực
1228/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định giao nhận hàng qua hệ thống cân băng, cân bàn điện tử 31/03/2020 31/03/2020 Hiệu lực
1229/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định quản lý vận hành hệ thống cân băng, cân bàn điện tử 31/03/2020 31/03/2020 Hiệu lực
1249/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định quản lý, theo dõi và khai thác hoạt động hệ thống Camera giám sát 31/03/2020 31/03/2020 Hiệu lực
36/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020 10/08/2020 Hiệu lực
35/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh 24/03/2020 15/05/2020 Hiệu lực
402/QĐ-BKHĐT [Lược đồ] Quyết định 402/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/03/2020 13/03/2020 Hiệu lực
30/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư 05/03/2020 05/03/2020 Hiệu lực
333/QĐ-TLĐ [Lược đồ] Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành 28/02/2020 28/02/2020 Hiệu lực
25/2020/NĐ-CP [Lược đồ] Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 28/02/2020 20/04/2020 Hiệu lực
12345...