TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số hiệuTên văn bảnBan hànhHiệu lựcTình trạng
55/2019/QH14 [Lược đồ] Luật kiểm toán Nhà nước sửa đổi 2019 26/11/2019 01/07/2020 Hiệu lực
2342/QĐ-HĐTV [Lược đồ] Quy chế Tiêu thụ sản phẩm sử dụng thương hiệu VICEM 25/11/2019 25/11/2019 Hiệu lực
3952/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định an toàn khi sửa chữa thiết bị trong Công ty 18/11/2019 18/11/2019 Hiệu lực
07/2019/TT-BXD [Lược đồ] Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng 07/11/2019 01/01/2020 Hiệu lực
12/2019/TT-BNV [Lược đồ] Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 04/11/2019 01/01/2020 Hiệu lực
Quyết định 900/QĐ-BXD chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Xây dựng [Lược đồ] 900/QĐ-BXD 30/10/2019 30/10/2019 Hiệu lực
3330/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định điều hành hoạt động sản xuất klnh doanh của Công ty 30/09/2019 30/09/2019 Hiệu lực
3149/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy định quản lý tiền mặt, tiền gửi của Công ty 16/09/2019 16/09/2019 Hiệu lực
3027/QĐ-XMHT [Lược đồ] Quy chế về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/09/2019 05/09/2019 Hiệu lực
03/CT-BXD [Lược đồ] Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 03/09/2019 03/09/2019 Hiệu lực
12345...