TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản bị đính chính
Văn bản bị thay thế
Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
Số hiệu 78/2013/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Đơn vị liên quan
Ngày ban hành 17/07/2013
Ngày hiệu lực 05/09/2013
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Văn bản đang xem
Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Số hiệu 130/2020/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Thủ tục hành chính
Đơn vị liên quan Hội đồng Thành viên Vicem Hoàng Thạch, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày hiệu lực 20/12/2020
Tình trạng Hiệu lực
Văn bản hướng dẫn
Văn bản hợp nhất
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản thay thế